Vše, co jste kdy chtěli ochutnat
a neměli jste kde

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Naseb spol s r.o.


I. Základní ustanovení
Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.vinoalahudky.cz (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Naseb spol s r.o., IČO: 28482891, DIČ: CZ28482891, se sídlem Příčná 310, Lety , 25229 vedené v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 144854. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

2. Objednání zboží

Objednání zboží je možné následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.vinoalahudky.cz (dále

jen „e-shop“)

- elektronickou poštou na adrese info@vinoalahudky.cz

- osobně v provozovně (Vítova 8, Dobřichovice)

- telefonicky

Na základě elektronické objednávky obdrží kupující zpět e-mailem automatické

potvrzení objednávky a je vystavena faktura, kterou obdrží kupující při převzetí

dodávky. V případě vyprodání skladové zásoby prodávající kontaktuje kupujícího a

navrhne náhradní variantu v dodávce zboží.


3. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího

upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné

a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny

v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány s DPH . Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného dle podmínek stanovených v platném změní zákona o DPH. K ceně přičítáme částku za dopravu a balné prostřednictvím České pošty a prostřednictvím přepravní služby149,- Kč s DPH. Při převzetí zboží v sídle společnosti je doprava a balné 0,- Kč. V případě odběru nad 4.000,- Kč s DPH je doprava a balné 0,- Kč.


4. Způsob platby

Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady:

- platba v hotovosti při nákupu nebo převzetí v prodejním místě

- dobírkou, při převzetí zboží od dopravce

- online platební kartou (Gopay)

- platba kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího

- platba předem bankovním převodem - Při zvolení možnosti platby bankovním

převodem prodávající zašle fakturovanou částku s číslem účtu po zpracování

objednávky. Zboží bude dodáno po připsání fakturované částky na účet

prodávajícího.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak

nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.


5. Dodání a způsob doručení zboží

Zboží je dodáno po předchozím potvrzení objednávky. Dodací lhůta je zpravidla 3

pracovní dny, následující po potvrzení objednávky. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI. Prodávající si vyhrazuje právo

prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v

případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v

předpokládaném čase. Dodavatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout

objednávku nestandardního či spekulativního typu.

- Prostřednictvím České pošty a zásilkové společnosti Messenger a Toptrans.

Dodávka je ve většině případů doručena do 3 dnů od převzetí zboží u naší firmy.

Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.

- Osobní odběr - v určených hodinách (viz. otevírací doba) nebo po předchozí

telefonické dohodě. Zboží je možné vyzvednout v kamenné prodejně Vítova 8,

Dobřichovice, 25229, Praha-západ.


6. Záruka

Společnost Naseb spol s r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

Trvanlivost jednotlivých druhů zboží je individuální.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na

prodávaná vína je 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařského zákona 321/2004

Sb.

Prodávající po dodání zboží neručí za škody způsobené nevhodným skladováním

nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.


7. Reklamace

- V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn.

špatná těsnost korkové nebo umělé zátky, zakalení atd.) kontaktuje co nejdříve

prodávajícího e-mailem info@vinoalahudky.cz (kdykoliv) nebo telefonicky na tel.

čísle 722615032 od 9,00 do 17,00h. Do předmětu e-mailu vepiště reklamace.

- Do 1 - 2 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace,

zašlete nebo osobně dodejte reklamovaný produkt na níže uvedenou adresu:

- Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení,

který je přiložen k dodávce zboží.

- Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo

skladováním zboží ze strany zákazníka.


8. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy

ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků

komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí

odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí

zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů

spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy a zboží kupující doručí do prodejního místa prodávajícího.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací,

nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v

jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené,

může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od

odstoupení.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro

urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s

přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní

smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem

bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo

zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je

darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojdeli

k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací

smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s

ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou

tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu

nárok na vrácení skutečně vynaložených nákladů spojených s vráceným zbožím,

které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání

pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení

originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od

kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.


9. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím)

zejména v případech

- když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,

- když není schopen doručit zboží v daném termínu,

- v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nebo nedodává,

- když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato

částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


10. Ochrana osobních údajů

Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti

Naseb spol s. r.o. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena

proti zneužití. Zákazník má právo požádat o výmaz z této databáze.

Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je

externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum

údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.


11. Závěrečná ustanovení

Prodej alkoholických nápojů je zakázán osobám mladším 18 let.

Platební, dopravní, reklamační podmínky se řídí platnými VOP prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální

platné nabídky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.9.2014 a ruší

předchozí znění VOP.


Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

© U sousedů 2013
realizace: WeDeCom